fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Stockholms län
Aktuell: 220630                                        Antal arter: 386

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011- 23 83 90.

Till hemsidan