fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Västerbottens län
Aktuell: 231220                                        Antal arter: 168

I sammanställningen anges:


Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan