fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Västerbottens län
Aktuell: 200422                                        Antal arter: 167

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan