fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Uppsala län
Aktuell: 211225                                        Antal arter: 356

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan