fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Södermanlands län
Aktuell: 231220                                   Antal arter: 267

I sammanställningen anges:
Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan