fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Södermanlands län
Aktuell: 200520                                    Antal arter: 265

I sammanställningen anges:


Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan