fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Södermanlands län
Aktuell: 231020                                   Antal arter: 266

I sammanställningen anges:Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan