fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Kronobergs län
Aktuell: 200412                                       Antal arter: 97

I sammanställningen anges:Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan