fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Kronobergs län
Aktuell: 191230                                       Antal arter: 98

I sammanställningen anges:
Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan