fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Kalmar län
Aktuell: 220318                                       Antal arter: 377

I sammanställningen anges:





























































































































































































































































































































































































Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan