fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Gotlands län (= Gotlands kommun)
Aktuell: 201230                                        Antal arter: 254

I sammanställningen anges:Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan