fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Blekinge län
Aktuell: 201230                                         Antal arter: 106

I sammanställningen anges:
Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan