fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Blekinge län
Aktuell: 230402                                         Antal arter: 116

I sammanställningen anges:


Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan