fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 210430TOTALT:  1 194 041

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan