fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 231020TOTALT:  1 214 528

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan