fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 231231TOTALT:  1 217 850

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan