fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 210710TOTALT:  1 195 372

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan