fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 190322TOTALT:  1 163 547

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan