fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 181222TOTALT:  1 157 025

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan