fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 220826TOTALT:  1 204 631

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan