fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 181022TOTALT:  1 155 482

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan