fungus info


Antal fynduppgifter registrerade för olika landskap:

Aktuell: 220318TOTALT:  1 200 344

Samtliga uppgifter uppfyller minimikriterierna för registrering, samt är koordinatsatta.

Tillbaka till hemsidan