fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Östergötlands län
Aktuell: 231231                                       Antal arter: 364

I sammanställningen anges:
Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan