fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Östergötlands län
Aktuell: 181021                                       Antal arter: 346

I sammanställningen anges:


Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan