fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Östergötlands län
Aktuell: 181222                                       Antal arter: 345

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan