fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Skåne län
Aktuell: 191231                                        Antal arter: 384

I sammanställningen anges:


Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan