fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Örebro län
Aktuell: 221230                                         Antal arter: 279

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan