fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Västra Götalands län
Aktuell: 231020                                         Antal arter: 497

I sammanställningen anges:
Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan