fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Dalarnas län
Aktuell: 150428                                         Antal arter: 231

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan