fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Gävleborgs län
Aktuell: 150423                                         Antal arter: 164 

I sammanställningen anges:Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan