fungus info
Mykologi

Rödlistade svampar i Jämtlands län
Aktuell: 200715                                          Antal arter: 219

I sammanställningen anges:

Ytterligare detaljer om fynden finns att tillgå. Kontakta fungus info genom att klicka här eller ring 011 - 23 83 90.

Till hemsidan