fungus info
Svampar i Sverige 
Välkommen till en sida om svamp och mykologi!

Sveriges största register över svampförekomster omfattar nu mer än 1 miljon fynduppgifter, och baseras både på genomgångar av herbariematerial och på löpande rapportering från mykologiskt intresserade runt om i landet. Sammanställningar om olika arters geografiska utbredning, frekvens och ekologi kommer fortlöpande att publiceras på nätet, men länsstyrelser, kommuner och andra intresserade har också möjlighet att beställa mer selektiv information om:

Begränsade möjligheter finns också att få inventeringsuppdrag utförda.


HJÄLP TILL ATT DOKUMENTERA
VÅRA SVAMPAR!

Registreringen av fynd och observationer är en ständigt pågående verksamhet, där alla svampintresserade kan dra sitt strå till stacken. Även uppgifter om vanliga svampar är intressanta, och eftersom de allra flesta kan identifiera åtminstone någon eller några arter, finns alltid möjlighet för den som vill att delta i dokumentationsarbetet. Mycket finns att göra (särskilt i vissa delar av Sverige, se statistik!) och nedanstående sammanställningar ska således i högsta grad uppfattas som lägesbeskrivningar.

Välkomna!
 
Hur man gör för att rapportera


För att komma i kontakt med fungus info skicka e-post till svampar@fungus.se eller ring 011-23 83 90 för mer information.
Postadress: c/o Dan Olofsson, Vilbergsgatan 14, 603 87 Norrköping

Statistik:
Fynduppgifter för olika landskap Fynduppgifter för län och kommuner
 
SÖKBART REGISTER
 
Rödlistade svampar:
 
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län
Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län
Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län
Norrbottens län
Checklistor (landskap):
 
Blekinge Bohuslän Dalarna Dalsland Gotland Gästrikland Halland
Hälsingland Härjedalen Jämtland Lappland Medelpad Norrbotten Närke
Skåne Småland Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland
Västmanland Ångermanland Öland Östergötland
Tickor:
 
Tickor i Sverige Polypores of Sweden - Genera Polypores of Sweden - Checklist of species
Övrigt:
 
Skivlingar på spillning